รางวัล Product Innovation รอบตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

(1)prize-1


รางวัลชมเชย ผลงานพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับประเทศ
โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

aw2

 

รางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร 2557

รูปภาพ1 

รายการไอเดียท้ารวย EP5 “จานกาบหมาก” ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2560

รายการเพื่อนคู่คิด ตอน ภาชนะจากกาบหมาก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ออกอากาศวันที่ 11 ต.ค. 2559 โดยธนาคารกรุงเทพ

รายการแจ๋วแฟมิลี่ ออกอากาศเมื่อ 26 พ.ค. 2558 ช่วงพารวย จานกาบหมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าวเที่ยงวันทันกระแส จานกาบหมาก จานจากธรรมชาติ ออกอากาศ 13 มี.ค. 2558

 

 

รายการส้มเปรี้ยว ทางช่อง TNN Thailand นำเสนอเรื่องจานกาบหมาก
ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557

 

 

รายการทุ่งแสงตะวัน เรื่อง จานสูงเนิน ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2557