บริษัท ภิญโญวานิช จำกัด

349 หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

โทรศัพท์: 064-9599390

Line ID: fainpm
Email: info@veerasa.com / phinyovanich@gmail.com
Website : www.veerasa.com
 Facebook: จานกาบหมาก Veerasa
Instagram: Veerasa plate